Intranet/Extranet Tools

Card Manager

Wewnętrzna aplikacja dla Grupy AMB
Integracja z systemem Gastro
Zarządzanie kartami klienta via www
Generator raportów

Wróć do listy

Założenia

Firmy współpracujące z siecią restauracji pracowniczych muszą zarządzać kartami swoich pracowników czyli klientów stołówki. W fabrykach powstają aktualizacje np.: podczas zatrudniania pracowników, a dane dostępne są w systemach kadrowych lub biurze przepustek

Rozwiązanie

Działy kadr mogą logować się do wybranej części wewnętrznego systemu POS sieci restauracji. Zarządzają swoimi pracownikami i generują raporty na żądanie bez dodatkowego angażowania pracowników restauracji

Technologie

  • Serwer linux
  • Integrator baz danych
  • Microsoft SQL Serwer
  • T-SQL
  • PHP
  • Java Script
  • Python