Narzędzie Intranetowe

Menu Planner

Aplikacja do planowania menu
Wydruk etykiet, planu oraz receptur
Zamówienia towaru w oparciu o plan
TV menu boardy w restauracjach

Założenia

System ma pozwolić managerom restauracji na układanie/planowanie tygodniowego menu, codziennie innego w oparciu o receptury pochodzące z sytemu gastronomicznego.

Wszystkie procesy mają łączyć się automatycznie przez integracje, synchronizacje lub inną wymianę danych, tak aby praca wykonana przez jedną osobę mogła być widoczna w innych systemach połączonych.

Rozwiązanie

 • Integracja z systemem Gastronomicznym
 • Wydruk etykiet na wydawkę
 • Wydruk planu produkcji
 • Wydruk receptur z kosztami zakupu surowca
 • Zamówienia towaru bezpośrednio w hurtowaniach, w oparciu o plan oraz receptury
 • Wyświetlanie menu na tv-menu-boardach w restauracjach
 • Wyświetlanie menu na stronach internetowych dla pracowników fabryk

Technologie

 • Serwer www linux
 • mySQL Serwer
 • PHP
 • Laravel
 • Java Script
 • REST Api