Przejdź do treści

Laravel przydatne polecania konsoli

php artisan route:list --columns=Method,Uri,Action,Name
php artisan route:list |grep api