Przejdź do treści

MySql – przydatne polecenia

Wpis ten traktuje jako notatkę na marginesie aby mieć pod ręką. 🙂

CREATE USER dev@'%' IDENTIFIED BY 'pass'; 
FLUSH PRIVILEGES;

CREATE USER dev@localhost IDENTIFIED VIA mysql_native_password USING PASSWORD("pass");
FLUSH PRIVILEGES;

CREATE DATABASE `dbname`;
CREATE USER 'dev' IDENTIFIED BY 'pass';
GRANT USAGE ON *.* TO 'dev'@localhost IDENTIFIED BY 'pass';
GRANT USAGE ON *.* TO 'dev'@'%' IDENTIFIED BY 'pass';
GRANT ALL privileges ON `dbname`.* TO 'dev'@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;

DROP USER dev@localhost;
DROP DATABASE dbname;